TESSA BÖLÜMÜ

VISIR® Güney İtalya'da operasyonel oşinografi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bunların denizde durumsal farkındalık ile ilgili bilgileri aktarmak için ilgili platformlarla birleştirilmesini amaçlayan bir endüstriyel araştırma projesi olan "TESSA" (Denizde Durumsal Farkındalık Teknolojileri) ürünlerinden biridir. Proje  Programma PON "Ricerca & Competitività 2007-2013" tarafından desteklenmekte olup aşağıdaki hususlara odaklanmıştır:

  • Puglia, Kalabriya, Sicilya ve Campania sahil ve açık deniz alanlarında yüksek veya çok yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip jeo-uzamsal veriler sunmaya yönelik bir model tahmin sistemi kurulması. Jeo-uzamsal veriler İtalyan ve Avrupa operasyonel oşinografi hizmetleri (GMES Marine Core Service, www.copernicus.eu) tarafından sürdürülen temel araştırmaların sonucu olarak Akdeniz için en son üretilen ve erişilir kılınan akıntı, dalga, deniz seviyesi, sıcaklık ve tuzluluk analiz ve tahmin verileri ile ilgilidir;
  • Jeo-uzamsal bilgilerin mümkün olan en yüksek uzamsal ve zamansal çözünürlüğe sahip jeo-uzamsal bilgilerin gerçek zamanlı dağıtımına yönelik BT-platformlarının kurulması. Hedef platformlar arasında web, mobil cihazlar, elektronik çizelge göstergesi ve bilgi sistemleri gösterilebilir;
  • Acil durumların yönetilmesi ve bir gemi rotaı tasarlanması, deniz ortamının sağlık durumunun izlenmesi ve hidrokarbonlardan kaynaklanan kirlilik ve denizde kurtarma operasyonları gibi durumlarda bir müdahale stratejisi önerilmesi konusunda kullanıcıları destekleyen bir araçlar grubu olan Karar Destek Sistemlerinin gerçekleştirilmesi.

TESSA aşağıdaki kuruluşlar arasında oluşturulan bir işbirliğinin sonucudur:

Adriyatik ve İyonya Denizlerinde yüksek çözünürlüklü tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve operasyonel kullanımından sorumlu Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). CMCC ayrıca kirletici maddeleri taşıma modellemesi, veri analizi ve dağıtımına yönelik bir merkezin oluşturulması, Karar Destek Sistemlerinin geliştirilmesi ve genel TESSA hizmetlerine de katkıda bulunmaktadır.

Sicilya Kanalı ve Tiren Denizine yönelik tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve operasyonel kullanımından sorumlu CNR-Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR (CNR-IAMC),  CNR-IAMC ayrıca yüksek çözünürlüklü deniz hidrodinamikleri modellemesi, kirletici yayılmasının sayısal simulasyonu ve farklı boyutlarda kütlelerin yörüngesi ve TESSA hizmetlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Birden çok cihaz ve birden çok kanallı bir uygulama yoluyla sunulacak olan Denizde Durumsal Farkındalık hizmetlerinin dağıtımına yönelik platformların geliştirilmesinden sorumlu Links S.p.A.. Links S.p.A. ayrıca elektronik arşiv ve veri analiz merkezinin tasarımı ve geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret ediniz: http://tessa.linksmt.it